Kontakt

Kontakt

Poštová adresa:

Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií
Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica

Ing.  Jaroslava Lukačovičová
0905 781 9060905 781 906
sauno@sauno.sk

V prípade osobnej konzultácie po predchádzajúcom dohovore nás nájdete:

Cukrová 14, 3.poschodie, č. dverí 307, 813 39 Bratislava